Zespół profilaktyki

Kończą się półkolonie organizowane przez ODK Wiktoria i ODK Orbita. Strażniczka z Zespołu Profilaktyki uczestniczyła w spotkaniach z półkolonistami ostatnich turnusów. W ramach cyklicznych spotkań edukacyjno - profilaktycznych, poruszana była różna tematyka związana z wakacyjnym bezpieczeństwem.

Tym razem w ODK Wiktoria wiodącym był temat bezpieczeństwa nad wodą. Przypomniano dzieciom, że należy kąpać się tylko w miejscach strzeżonych, nie należy skakać do wody, której nie znamy, a także o innych regulaminowych normach związanych z korzystaniem z kąpielisk.

W ODK Orbita dzieci brały udział w warsztatach dotyczących pomocy przedmedycznej. W półkoloniach uczestniczą młodsze dzieci, co nie oznacza, iż nie powinny znać podstaw udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia i wykazać się umiejętnościami - adekwatnie do wieku. Zajęcia miały na celu oswojenie dzieci z zaistniałą sytuacją kryzysową, a także uświadomienie im, że nie należy bać się wykorzystać wszystkich możliwości, aby uratować komuś życie. Ważnym elementem udzielenia pomocy, jest telefoniczne wezwanie służb ratunkowych i przekazanie niezbędnych informacji, korzystając z bezpłatnego numeru 112. Dzieciom pokazano też zasadę ABC - jak udrożnić drogi oddechowe, jak sprawdzić, czy człowiek oddycha i kiedy trzeba zastosować RKO. Były to ćwiczenia oswajające dzieci z zagadnieniami, które w każdej chwili mogą spotkać w realu, również podczas wakacyjnych zajęć z rówieśnikami. Podobne zajęcia są ważnym elementem profilaktyczno - edukacyjnym, który powinien mieć miejsce, tak często, jak to możliwe - czy to w placówkach edukacyjnych, czy właśnie podczas kolonii, obozów lub innych spotkań z dziećmi.

relacja TVK Winogrady

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej