Zespół profilaktyki

Uczniowie siódmych klas ze Szkoły Podstawowej nr 79 uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym poświęconym cyberprzemocy. Funkcjonariuszka Straży Miejskiej z Zespołu Profilaktyki scharakteryzowała tę formę przemocy. Omówiła również zagadnienia związane z zabezpieczeniem dostępu do swoich kont na portalach społecznościach oraz poczty, w celu zapobiegania włamaniom i ochroną swoich danych osobowych. Młodzież dowiedziała się co robić, aby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przestępczego działania oraz, gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Obejrzano krótki film edukacyjny, który miał na celu uświadomienie, jak poważnym przestępstwem może okazać się nasza działalność w Internecie, ile możemy wyrządzić krzywdy innym - jeśli nie będziemy przestrzegać prawa.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej