Zespół profilaktyki

Kontynuowane są spotkania online z pacjentami Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera. Tym razem profilaktyczne zajęcia były poświęcone problematyce bezpiecznego korzystania z sieci oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Strażniczka zwróciła uwagę słuchaczy na zagrożenia prywatności w sieci oraz na problem uzależnienia od Internetu. Spotkania mają na celu uświadomić młodym ludziom, że Internet to ogromna sieć, a w niej mnóstwo różnych ludzi. Apelowano o przestrzeganie zasady ograniczonego zaufania. Nie zawsze należy mieć mnóstwo wirtualnych "znajomych" (niepoznanych osobiście), np. w grach, czy na portalach społecznościowych.

Ponadto funkcjonariuszka omówiła znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Wyjaśniła, jak ważnym dla bezpieczeństwa pieszych jest noszenie elementów odblaskowych. Utrwalono ogólnoeuropejski numer telefonu alarmowego i zasady wzywania pomocy. Wyświetlone zostały filmy ukazujące omawiane problemy, a także wskazano na możliwości uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach.

MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej