Zespół profilaktyki

Strażniczki kontynuują online spotkania z pacjentami Szpitala Dziecięcego im. B. Krysiewicza oraz Klinicznego Szpitala im. Karola Jonschera. Profilaktyczne zajęcia były poświęcone problematyce bezpiecznego korzystania z sieci oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Strażniczki zwróciły słuchaczom uwagę na zagrożenia prywatności w sieci oraz na problem uzależnienia od Internetu. Spotkania mają na celu uświadomić młodym ludziom, że Internet to ogromna sieć, a w niej mnóstwo różnych ludzi. Apelowano o przestrzeganie zasady ograniczonego zaufania. Nie zawsze należy mieć mnóstwo wirtualnych "znajomych" (niepoznanych osobiście), np. w grach, czy na portalach społecznościowych.

W zakresie drogowego bezpieczeństwa omówiono znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Wyjaśniono, jak ważnym dla bezpieczeństwa pieszych jest noszenie elementów odblaskowych. Utrwalono ogólnoeuropejski numer telefonu alarmowego i zasady wzywania pomocy. Wyświetlono filmy ukazujące omawiane problemy, a także wskazano na możliwości uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach.

Specjalnie dla strażniczek mali pacjenci wykonali przepiękną pracę plastyczną.

Serdecznie dziękujemy!

Monika i Agnieszka

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej