Zespół profilaktyki

w tym roku jest obchodzony 15 kwietnia.

ALKOHOLIZM i jego następstwa, to bez wątpienia forma patologii. Od lat obniża się wiek inicjacji alkoholowej młodych ludzi. Uzależnienie od alkoholu jest postępującą chorobą, której całkowite wyleczenie nie jest możliwe, a jedynie zahamowanie narastania jej objawów. Choroba ta prowadzi do przedwczesnej śmierci. W świetle obecnej wiedzy, uzależnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową. Niszczy człowieka także na płaszczyźnie społecznej. Należy jednak pamiętać, że im wcześniejsza inicjacja, tym większe ryzyko uzależnienia.

Mając na uwadze realizację zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw, funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania i Komisariatów Policji Poznań-Północ, Poznań-Grunwald i Poznań-Stare Miasto przeprowadzili działania prewencyjno - informacyjne. Ich zakres obejmował obszar edukacji właścicieli sklepów, sprzedawców w temacie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. Informowano o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu, a także o obowiązujących przepisach karnych oraz przekazano materiały informacyjne.

strażnicy Zespołu Profilaktyki SMMP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej