"Odpowiedzialny sprzedawca"

Miejska strażniczka oraz funkcjonariusz Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce, na terenie Jeżyc przeprowadzili działania profilaktyczne "Odpowiedzialny sprzedawca". Akcja miała na celu przypomnienia właścicielom sklepów, jakie są ich obowiązki. Funkcjonariusze uświadamiali sprzedawcom, że gdy odmawiają sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym, nie ryzykują utratą zezwolenia i ukarania karą grzywny. W ten sposób zapobiegają negatywnym następstwom spożycia alkoholu, np. ryzyko konfliktu z prawem, akty przemocy, ryzyko uzależnienia, czy rozmaite wypadki, również śmiertelne.

W ten sposób sprzedawcy dają dowód odpowiedzialności za siebie i za innych.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej