"Odpowiedzialny sprzedawca"

Spożywanie alkoholu przez młodzież, to obecnie jeden z poważniejszych problemów społecznych. Większe znaczenie ma wzrost dostępności alkoholu, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim oraz agresywna reklama docierająca do młodzieży.

Niezbędnym elementem przeciwdziałania problemowi jest profilaktyka. Strażniczki miejskie przeprowadziły działania profilaktyczne na terenie Grunwaldu pod nazwą "Odpowiedzialny sprzedawca". W wybranych losowo sklepach, w których sprzedawany jest alkohol, sprawdzano obowiązkowe umieszczenie w widocznym miejscu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazie sprzedawania i podawania go osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. Funkcjonariuszki przypominały sprzedawcom także o konieczności sprawdzania wieku osoby dokonującej zakupu alkoholu w przypadku wątpliwości co do jej pełnoletności. Przeprowadzane działania mają na celu przypomnienie sprzedawcom o obowiązkach i przeciwdziałać dostępowi młodzieży do wyrobów alkoholowych.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej