Zespół profilaktyki

Spożywanie alkoholu przez młodzież, to obecnie jeden z poważniejszych problemów społecznych. Wzrost rozpowszechnienia picia alkoholu wśród młodzieży związany jest ze zmianami gospodarczymi, społecznymi i obyczajowymi, jakie zachodzą w naszym kraju. Większe znaczenie ma wzrost dostępności alkoholu, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim oraz agresywna reklama docierająca do młodzieży. Równie niepokojąco rośnie liczba młodych amatorów "nikotynowego dymka", ale w wersji nowocześniejszej, e-papierosów. Najnowsze oceny specjalistów wskazują, że są równie szkodliwe, jak tradycyjne.

Niezbędnym elementem przeciwdziałania problemowi jest profilaktyka. Strażniczki miejskie wspólnie z policjantem KP Poznań-Stare Miasto przeprowadziły wspólne działania profilaktyczne w rejonie Starówki pod nazwą "Odpowiedzialny sprzedawca". Skontrolowano losowo wybrane sklepy, w których sprzedawany jest alkohol, papierosy. Podczas kontroli sprawdzano obowiązkowe umieszczenie w widocznym miejscu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazie sprzedawania i podawania go osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym, podobnie papierosów. Funkcjonariuszki przypominały sprzedawcom także o konieczności sprawdzania wieku osoby dokonującej zakupu alkoholu w przypadku wątpliwości, co do jej pełnoletności. Przeprowadzane działania mają na celu uświadamiać sprzedawców i przeciwdziałać naruszeniom prawa.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej