"Odpowiedzialny opiekun psa" w Parku Wilsona

Strażniczki miejskie z Zespołu Profilaktyki, kontynuując działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym, na terenie Parku Wilsona prowadziły działania mające na celu przypomnienie opiekunom czworonogów o ich obowiązkach. W trosce o poprawę bezpieczeństwa, a także o czystość publicznej przestrzeni, promowano należyte zachowania podczas spacerów z pupilem. Przypominano, że obowiązkiem opiekunów psów jest niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawianych przez czworonogów w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, zwłaszcza na chodnikach, placach, parkingach, terenach zielonych. Obowiązek ten nie dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niewidomych i korzystających z psów-przewodników. Spacer z pupilem powinien odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W miejscach publicznych należy prowadzić psa na smyczy, szczególnie w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, na podwórzach, skwerach, chodnikach, w parkach i środkach komunikacji miejskiej. Mieszkańców zachęcano do korzystania ze specjalnych psich wybiegów, gdzie mogą puszczać psa bez smyczy. Przypomniano o bezwzględnym obowiązku stosowania się do obowiązujących regulaminów obiektów podczas spacerów z pupilem. Napotkanym przechodniom wręczano woreczki na psie odchody oraz informacyjne broszurki.

AS, MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej