Odpowiedzialność prawna nieletnich

Problematykę nieletnich reguluje w Polsce Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ma na celu dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim. Nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem, czy też z zasadami współżycia społecznego. Przepis umacnia funkcje opiekuńczo - wychowawcze i poczucie odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i KP Poznań-Nowe Miasto przeprowadzili zajęcia online z uczniami Szkoły Podstawowej nr 59 na Minikowie. Przedstawiono i omówiono prawną odpowiedzialność nieletnich w związku z popełnieniem ustawowego czynu karalnego. Ustawa określa postępowanie wobec nieletniego sprawcy czynu zabronionego, wyszczególnia możliwe do zastosowania środki wychowawcze.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej