Odpowiedzialność prawna nieletnich

Problematykę nieletnich w Polsce reguluje Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, która ma na celu dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzanie warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem, czy z zasadami współżycia społecznego, umacnianie funkcji opiekuńczo - wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich.

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania wraz z  funkcjonariuszką Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto przeprowadzili online zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej nr 87, korzystając ze szkolnej sieci zdalnej komunikacji. Przedstawiono i omówiono zasady prawnej odpowiedzialności nieletnich w związku z  popełnieniem czynu karalnego. Odpowiedzialność karna nieletnich, została w polskim prawie uregulowana dwutorowo. W przypadku popełnienia najcięższych przestępstw przy zbiegu pewnych okoliczności, przepisy przewidują możliwość zastosowania wobec nieletniego sprawcy ogólnych zasad odpowiedzialności karnej. Natomiast Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich reguluje zasady postępowania wobec nieletniego dopuszczającego się czynu zabronionego, określa możliwe do zastosowania środki wychowawcze, a także określa podmioty i zakres odpowiedzialności za przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej