Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej przeprowadzili online zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej nr 55. Przedstawiono i omówiono prawną odpowiedzialność nieletnich w związku z popełnieniem czynu karalnego. Odpowiedzialność nieletnich została w polskim prawie uregulowana dwutorowo. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku popełnienia czynów kwalifikowanych jako zbrodnia, mogą mieć zastosowanie przepisy kodeksu karnego. Odpowiedzialność za popełnione czyny karalne (przestępstwo lub niektóre wykroczenia) reguluje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, która określa tryb postępowania i możliwe do zastosowania środki wychowawcze, a przede wszystkim ma na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej