Zespół profilaktyki

W SP nr 48 odbyło się spotkanie profilaktyczno - edukacyjne związane z tematyką odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Uczniowie klas siódmych to młodzież, która już skończyła lub za chwilę skończy 13 lat. Wiąże się to ze zmianą zasad odpowiedzialności za czyny karalne. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi informacjami wynikającymi z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, dowiedzieli się, że osoby w wieku 13 - 17 lat odpowiadają za popełnienie czynów karalnych (wybrane wykroczenia, przestępstwa) przed Sądem Rodzinnym. Podczas spotkania, strażniczka z Zespołu Profilaktyki wyjaśniła młodzieży pojęcie "demoralizacji", a także środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich - sprawców czynów karalnych. Poinformowano również uczniów o tym, że każdy nauczyciel podlega ochronie prawnej, bo jest funkcjonariuszem publicznym.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach i wyraziła potrzebę uczestnictwa w kolejnym spotkaniu.

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej