Odpowiedzialność prawna nieletnich

Strażniczki miejskie i policjantka KP Poznań-Stare Miasto, na zaproszenie grona pedagogicznego, gościły w ZSZ nr 6 przy ul. Działyńskich. Postawiono sobie cel - podniesienie świadomości młodzieży w zakresie odpowiedzialności za swoje czyny. Na spotkaniu profilaktycznym z młodzieżą poruszono zagadnienia "zanim weźmiesz, zastanów się", "kim NIE zostaniesz?", odpowiedzialności prawnej nieletnich, ochrony nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego oraz znaczenie słowa "cyberprzemoc".

Przedstawiono zasady odpowiedzialności prawnej, znaczenie popełnionych czynów zabronionych (wykroczenie, przestępstwo), zdefiniowano "czyn karalny", "demoralizację nieletniego", a także środki wychowawcze stosowane przez sąd. Wielokrotnie akcentowano o zgubnych, a nawet tragicznych skutkach stosowania używek oraz konieczności reagowania na osoby chcące je rozprowadzać, bądź zażywać.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej