Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej wspólnie z policjantką z KP Poznań-Nowe Miasto odwiedzili Szkołę Podstawową nr 53. Podczas spotkania z uczniami przedstawiono i omówiono prawną odpowiedzialność nieletnich związaną z popełnieniem ustawowego czynu zabronionego. Odpowiedzialność karna nieletnich, została w polskim prawie uregulowana dwutorowo. Mogą mieć zastosowanie przepisy kodeksu karnego, które w pewnych wyjątkowych przypadkach (np. przeciwko życiu) przewidują możliwość zastosowania do nieletniego ogólnych zasad odpowiedzialności karnej, jak wobec dorosłych. Natomiast "ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich" reguluje postępowanie wobec nieletniego dopuszczającego się czynu zabronionego, która zasadniczo ma na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej