Zespół profilaktyki

Z najstarszymi uczniami SP nr 35 strażnicy z Zespołu Profilaktyki SMMP przeprowadzili zajęcia, których wiodącym tematem była "odpowiedzialność prawna nieletnich". Przekazano uczniom klas VIII podstawowe informacje wynikające z "Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich", wskazując na konieczność znajomości przez młodzież prawnych uregulowań, uwzględniających prawną odpowiedzialność za ich naruszenie swoim postępowaniem. Zdefiniowano - kogo nazywamy nieletnim, czy nieletni to samo co małoletni, co znaczy być odpowiedzialnym w świetle prawa. Szeroko omówiono także pojęcie demoralizacji, czynu zabronionego oraz przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, które Sąd rodzinny może zastosować wobec osoby nieletniej.

JK, PT, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej