Zespół profilaktyki

Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 oraz z Zespołu Szkół nr 111 uczestniczyła w spotkaniach z funkcjonariuszkami Zespołu Profilaktyki, aby poszerzyć swoją wiedzę o odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane czyny, niezgodne z prawem. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania - co się ze mną stanie, gdy złapią mnie na wagarach, co to jest rozbój, czyn zabroniony, występek, czy znaczenie słowa demoralizacja. Strażnicy Zespołu Profilaktyki corocznie uczestniczą w tego typu spotkaniach z uczniami pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Zajęcia prowadzono z wykorzystaniem pokazu multimedialnego, przygotowanego specjalnie dla młodzieży na podstawie najczęściej zadawanych pytań strażnikom miejskim. Często, w trakcie wyświetlania prezentacji widać było na twarzach młodzieży zdziwienie wynikające z braku podstawowej wiedzy na temat omawianych zagadnień, co dowodzi o potrzebie prowadzenia zajęć dla tej grupy wiekowej.

Profil spotkań, to nie tylko przekazywanie informacji o konsekwencjach naruszenia prawa, np. niszczenie mienia, czy zakłócanie porządku publicznego, ale także możliwość zapoznania się z rolą, jaką spełnia Straż Miejska. Formacja dbająca o poczucie spokoju, porządek w miejscach publicznych, z ustawowymi zadaniami i kompetencjami.

JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej