Odpowiedzialnie "Stop używkom!"

Spożywanie alkoholu przez młodzież, to jeden z poważniejszych problemów społecznych. Wzrost rozpowszechnienia picia alkoholu wśród młodzieży, jest związany z wieloma zmianami w sferze obyczajowej, społecznej. Większe znaczenie ma wzrost dostępności alkoholu, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim oraz agresywna reklama docierająca do młodzieży. Podobnie, zauważalna jest sytuacja z wyrobami tytoniowymi (także e-papierosy!), które zgodnie z prawem są niedostępne dla nieletnich.

Niezbędnym elementem przeciwdziałania problemowi jest profilaktyka. Miejskie strażniczki, wspólnie z policjantami z KP Poznań-Stare Miasto przeprowadziły działania profilaktyczne "Odpowiedzialny sprzedawca". Skontrolowano losowo wybrane sklepy, w których sprzedawany jest alkohol i papierosy. Sprawdzano obowiązkowe umieszczenie w widocznym miejscu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazie sprzedawania i podawania go osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. Funkcjonariusze przypominali sprzedawcom także o konieczności sprawdzania wieku osoby dokonującej zakupu alkoholu - w przypadku wątpliwości, co do jej pełnoletności. W ramach ogólnopolskiej kampanii "STOP 18", rozmawiano także o odpowiedzialności sprzedawcy wobec sprzedaży nieletnim wyrobów tytoniowych.

Prowadzone przez mundurowych cyklicznie działania profilaktyczne, mają na celu zwiększenie świadomości sprzedawców o zakresie prawnej odpowiedzialności, a przez to, o możliwości przeciwdziałania zgubnym skutkom spożywania alkoholu i palenia papierosów przez młodzież.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej