Zespół profilaktyki

Spotkania miejskich strażników i policjantów z uczestnikami półkolonii w większości przypadków są poświęcone rozmowom o bezpiecznych zachowaniach, o rozważnym korzystaniu z wakacyjnych atrakcji. Podczas wakacji młodzi ludzie mają okazję wykazać się samodzielnością i odpowiedzialnością w swoich poczynaniach dotyczących zagospodarowania wolnego czasu, a także rozwagą podczas zajęć podejmowanych wspólnie z rówieśnikami. Korzystanie ze zorganizowanych form wypoczynku (np. półkolonie) nie zwalnia uczestników z przestrzegania norm bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swe postępowanie, ale może pomóc w doskonaleniu umiejętności rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałaniu ich skutkom. Również pomocnym w tym zakresie jest spotkanie z funkcjonariuszami, przedstawiającymi podczas pogadanki należyte (bezpieczne) zachowania w różnych sytuacjach.

Między innymi, w tym celu z półkolonistami w ODK "Na Skarpie" spotkali się przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Poznania i KP Poznań-Nowe Miasto

JK, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej