Odpowiedzialnie "psychotropom" NIE!

Kontynuując online spotkania ze starszymi uczniami SP nr 20, strażnicy i nowomiejska policjantka przekazali informacje dotyczące zdrowotnych i społecznych aspektów zażywania substancji psychoaktywnych oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Pozyskana wiedza o substancjach, potocznie zwanych narkotykami, pozwala świadomie podejmować samodzielne wybory, aby móc się bronić przed szkodliwością działania tych substancji. Wiedza o nich pomoże w uświadomieniu ryzyka związanego z ich przyjmowaniem, o konsekwencjach związanych z nieuchronnym uzależnieniem. Co z kolei prowadzi do poważnych szkód zdrowotnych, psychicznych i społecznych. Narkotyki niosą ze sobą ogromne ryzyko dla zdrowia i życia osoby uzależnionej. Substancje psychoaktywne były, są i będą. Profilaktyka kierowana do uczniów może coś zmienić. Może zniechęcać do korzystania z tego typu środków i tym samym zachęcać do innego stylu życia. Wskazano na prawną odpowiedzialność osób, również nieletnich, naruszających przepisy dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

ISz, PT

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej