Odpowiedzialni w SP nr 84

Uczniowie klas VII i VIII to już młodzież, która w większości ukończyła lat 13, co wiąże się z odpowiedzialnością prawną za popełnienie zabronionych czynów. Stąd, na prośbę szkolnego psychologa, strażniczka z Zespołu Profilaktyki online uczestniczyła w spotkaniach z uczniami SP nr 84.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich szczegółowo określa zasady postępowania z młodymi osobami, które "na bakier" postępują z prawem. Samo czytanie przepisów prawa, z reguły młodzieży za wiele nie mówi. Dlatego spotkania dotyczące odpowiedzialności prawnej uświadamiają młodzieży, co to jest czyn zabroniony, co to jest demoralizacja, jaki jest zakres odpowiedzialności za wykroczenia oraz jakie środki wychowawcze może zastosować sąd wobec nieletnich, a także kiedy nieletni może odpowiadać karnie, jak osoba dorosła.

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej