Zespół profilaktyki

Małoletni, nieletni, czy młodociany? Czym jest demoralizacja, a czym czyny karalne? Na te i inne pytania uczniom XXXVII LO odpowiadała strażniczka z Zespołu Profilaktyki. Na tak ważne tematy rozmawiamy z uczniami pierwszych klas podczas online zajęć profilaktycznych "Odpowiedzialność prawna nieletnich". 

Spotkanie miało na celu, przede wszystkim, przybliżenie młodzieży uregulowań prawnych dotyczących odpowiedzialności nieletnich. Czyli, tryb postępowania, organ rozstrzygający i konsekwencje prawne, jakie mogą ponieść nieletni, gdy wejdą w konflikt z prawem. W trakcie zajęć omawiano także pojęcie demoralizacji i czynu karalnego. Ponadto przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, które może zastosować sąd rodzinny wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, czy osób przejawiających cechy demoralizacji. Funkcjonariuszka starała się uświadomić uczniom, jaki niekorzystny wpływ na dalsze, dorosłe życie ma popełnienie czynu zabronionego w połączeniu z konsekwencjami orzeczonymi przez sąd.

Dużą część zajęć przeznaczono na omówienie zagadnień związanych z internetowymi zagrożeniami, w tym cyberprzemocą, a także odpowiedzialnym (zgodnym z prawem) korzystaniem z Internetu.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej