Zespół profilaktyki

Na zaproszenie wystosowane ze Szkół Podstawowych nr 69 i nr 84, strażniczka z Zespołu Profilaktyki uczestniczyła w spotkaniach online z uczniami klas siódmych i ósmych, z prezentacją o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.

Podczas spotkań poruszono kwestie związane z ważnym faktem: osoby, które ukończyły 13 lat ponoszą odpowiedzialność prawną za swoje działania. Dotyczy, to zarówno świata realnego, jak i wirtualnego. Często młodzieży wydaje się, że tak naprawdę ich zachowania, to zwykła zabawa lub żart, które czasem mogą skończyć się poważnymi konsekwencjami. Młodzieży przekazano najważniejsze informacje związane z Ustawą o postępowaniu w sprawie nieletnich, wyjaśniono na czym polega ich odpowiedzialność za czyny zabronione, co to jest demoralizacja i jakie okoliczności są jej przejawami. Ważnym elementem spotkań jest przekazanie słuchaczom informacji o tym, że w związku z popełnieniem czynu karalnego mogą stanąć przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich, który oceni i zadecyduje, czy był to np. żart, czy też przestępstwo lub wykroczenie i może orzec jeden ze środków wychowawczych, czy nawet poprawczy..

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej