Zespół profilaktyki

Pieszy, zwłaszcza ubrany na ciemno, na nieoświetlonej drodze, gdy są złe warunki atmosferyczne lub jest już zmrok, jest trudno dostrzegalny. Jego sylwetka zlewa się z otoczeniem. Kierowcy widzą w tych warunkach silne światła pojazdów jadących z naprzeciwka. Stapiające się z otoczeniem sylwetki pieszych widzą zazwyczaj z odległości 20 - 30 metrów, co powoduje oczywiste zagrożenie. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy, który odbija światła pojazdów, kierujący spostrzeże go 5 razy szybciej.

Mając powyższe na względzie, strażnicy odwiedził dzieci w Przedszkolu nr 192 przy ul. Zbyszka, aby przekazać kilka ważnych informacji w tym zakresie. Przygotowano dla dzieci scenki sytuacyjne, które obrazowały omawiane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pieszych. Dzieci jednocześnie uświadomiły sobie, że zawsze należy nosić elementy odblaskowe, należy je umieszczać na odzieży i plecakach tak, aby były zauważalne dla kierowców nadjeżdżających z obu kierunków. Również dowiedziały się, że powinny nosić odblaski niezależnie od aktualnie panujących warunków atmosferycznych, również warto je nosić niezależnie od tego którą częścią drogi się poruszamy - chodnikiem, poboczem, czy wyjątkowo jezdnią. Dla poprawy bezpieczeństwa w omawianym zakresie, przedszkolaki otrzymały elementy odblaskowe.

Ze względu na rejon zamieszkania, przekazano dzieciom informacje dotyczące bezpiecznego zachowania w przypadku napotkania dzików.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej