Zespół profilaktyki

W Szkole Podstawowej na os. Przyjaźni, strażniczka z Zespołu Profilaktyki spotkała się z uczniami pierwszych klas, które uczęszczają do szkolnej świetlicy. Tym razem tematyka spotkania obejmowała kontakty z osobami nieznajomymi. Podczas spotkania, korzystając z filmu udostępnionego przez stołeczną Straż Miejską, poruszono problematykę rozmowy z nieznaną osobą, podawania informacji o sobie, czy też przyjmowania słodyczy lub prezentów, czasami bardzo interesujących. Przypomniano dzieciom, że w sytuacjach zagrożenia najlepiej po pomoc zwrócić się do pracowników szkoły, czy też poprosić o pomoc policjantów, strażników lub osoby budzące zaufanie w miejscu publicznym.

O każdej niepokojące sytuacji, dzieci powinny informować na bieżąco rodziców, ale również nauczycieli. Podczas spotkania przypomniano najmłodszym nr alarmowy 112, a także co należy przekazać, dzwoniąc pod ten numer.

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej