Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska ponownie odwiedziła dzieci w Przedszkolu "Polanie". Tym razem tematem rozmów było zachowanie się wobec osoby nieznajomej. Funkcjonariuszka zapoznała dzieci z pojęciem "obcy".
Rozmawiano o prawidłowym, bezpiecznym zachowaniu się w przypadku kontaktu z taką osobą:
- kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych
- bezwzględne przestrzeganie zakazu oddalania się z osobą obcą, wsiadania do samochodu osoby nieznajomej
- kategoryczna odmowa przyjmowania upominków, poczęstunków
- nieprzekazywanie danych osobowych (swoich, członków rodziny), informacji o miejscu zamieszkania, numerze telefonu itd.

Wspólnie z przedszkolaczkami omówiono "złote zasady" zachowania się w przypadku napotkania "obcego":
- nie wdawaj się w rozmowę, grzecznie odmów i niezwłocznie wracaj do domu
- gdy "obcy" próbuje używać siły - głośno krzycz, aby zwrócić na siebie uwagę innych osób i staraj się uciec
- o każdej takiej sytuacji koniecznie powiadom rodziców

ACz-D, KP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej