"Obcy" - STOP!

Tym razem miejska strażniczka, po raz kolejny, odwiedziła przedszkolaków w "Jarzębince". Tematem rozmów było bezpieczeństwo w kontaktach z osobą nieznajomą, czy też z obcym. Strażniczka zapoznała dzieci z pojęciami "obcy" i "nieznajomy". Przedszkolaczki z dużym zaangażowaniem rozmawiały o należytym zachowaniu się w przypadku kontaktu z osobą obcą, dzieląc się własnymi przemyśleniami.

Kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych. Bezwzględne przestrzeganie zakazu oddalania się z osobą obcą, wsiadania do samochodu osoby nieznajomej, brania od niej jakichkolwiek podarunków oraz przekazywania informacji o miejscu zamieszkania, członkach rodziny, ulubionych zabawach itd.

Dzieci ustaliły złote zasady zachowania wobec osoby obcej, w tym "nie wdawaj się w rozmowę, grzecznie odmów i wracaj do domu". O każdej takiej sytuacji niezwłocznie powiadom rodziców.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej