O prawnej odpowiedzialności

Funkcjonariuszki z Zespołu Profilaktyki SMMP spotkały się online z uczniami klas I, II z LO ZS nr 111 i ZSZ nr 2. 

Podczas zajęć, których motywem przewodnim była prawna odpowiedzialność nieletnich, przybliżono uregulowania zawarte w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Przedstawiono i omówiono prawną odpowiedzialność nieletnich uczniów w związku z popełnieniem ustawowego czynu karalnego. Ustawa określa zakres postępowania wobec nieletniego sprawcy czynu zabronionego, wyszczególnia możliwe do zastosowania środki wychowawcze. Rozmawiano również o tym, jak ważnym jest zadbanie o osobiste bezpieczeństwo, rozwaga w celu przeciwdziałania zagrożeniom w różnych codziennych sytuacjach, w tym w kontaktach rówieśniczych, czy też korzystając z internetowej sieci.

JK, IS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej