O pracy strażników...

Miejskie strażniczki z Zespołu Profilaktyki odwiedziły uczniów klas I i III w szkole Podstawowej nr 84. Zawodo-poznawcze spotkanie odbyło się na zaproszenie szkolnego doradcy zawodowego, wychowawcy w świetlicy. Funkcjonariuszki opowiadały o swojej pracy, jakie mają obowiązki i jakie zadania wykonują osoby pracujące w służbach mundurowych. Dzieci miały okazję poznać charakterystyczne elementy umundurowania i służbowego wyposażenia strażnika, porównać różne wersje umundurowania. Uczniom przybliżono zastosowanie urządzeń i sprzętów pomocnych podczas interwencji przeprowadzanych w różnych sytuacjach, również związanych ze zwierzętami, zanieczyszczeniem środowiska, podczas zabezpieczenia miejsc zagrożonych itp. Najmłodszym wyjaśniono, co to jest pojazd uprzywilejowany i jak należy zachować się na drodze, kiedy usłyszą i zobaczą zbliżający się taki pojazd. W czasie spotkania dzieci aktywnie wyrażały zainteresowanie pracą strażników miejskich, zadawały wiele pytań, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi.

JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej