Zespół profilaktyki

Publicznej Bibliotece Pedagogicznej odbyło się spotkanie, podczas którego przybliżono zakres pracy Straży Miejskiej, a także prawa i obowiązki obywateli w zakresie działań proekologicznych, czy też przepisów prawa o ruchu drogowym. Podczas spotkania przekazano informacje na temat zmian wprowadzonych w prawie o ruchu drogowym dotyczących pieszych, a także na temat korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, czy też urządzeń wspomagających ruch. Uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące zakresu obowiązków użytkowników dróg, praktycznych zachowań na drodze. Wyświetlając film przybliżono pracę strażników Eko-Patrolu SMMP. Były też pytania związane z gospodarką odpadami, systemem segregacji domowych odpadów, postępowaniem z odpadami wielkogabarytowymi, czy też szkodliwymi, niebezpiecznymi.

Na zakończenie spotkania strażniczki przekazały uczestnikom odblaski poprawiające bezpieczeństwo na drodze, szczególnie w okresie jesienno - zimowym.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej