O cyberprzemocy z uczniami Wildeckiej Piątki.

To, co raz znajdzie się w Internecie, pozostanie tam na zawsze, a w cyberprzestrzeni wcale nie jesteśmy tak anonimowi, jak nam się wydaje.

To tylko niektóre z faktów, o których informują strażnicy w czasie zajęć profilaktycznych, tym razem online w Szkole Podstawowej nr 5. Strażniczki z Zespołu Profilaktyki na zajęciach online uczą młodzież, jak radzić sobie z cyberprzemocą. Podczas zajęć przytaczano przykłady zagrożeń, jakie mogą pojawić się w sieci. Przede wszystkim przestrzegały i wskazywały, jak należy postępować korzystając z Internetu, aby nie zostać wykorzystanym przez internetowych przestępców. Podczas lekcji uczniowie dzielili się własnymi spostrzeżeniami, jak należy zachować się, kiedy w sieci próbuje z nimi nawiązać znajomość ktoś, kogo intencje mogą być podejrzane. Funkcjonariuszki radziły uczniom, aby o wszelkich spostrzeżeniach mogących mieć związek z zagrożeniami w Internecie, dzielić się ze swoimi rodzicami, nauczycielami lub szkolnym pedagogiem. Strażniczki przestrzegały, aby nie podawać nieznajomym żadnych osobistych danych (adresu, numeru telefonu, itp.), które przestępca może wykorzystać do włamania się na konto pocztowe. Proponowały, aby z Internetu korzystać rozsądnie, unikać instalowania jakichkolwiek podejrzanych aplikacji, a także nie uczestniczyć, bez wiedzy i zgody rodziców, opiekunów, w różnego rodzaju wyzwaniach przekazywanych w sieci.

JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej