Zespół profilaktyki

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki SMMP kontynuują cykliczne spotkania na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Celem prowadzonych działań profilaktycznych o tematyce "Bezpieczeństwo w sieci" jest uświadomienie uczniom, na jakie zagrożenia w wirtualnym świecie mogą być narażeni oraz wskazanie prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia się z nimi.

Tym razem funkcjonariuszki spotkały się z uczniami siódmych klas w Szkole Podstawowej nr 82, przedstawiły możliwe zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania z sieci internetowej. Strażniczki omówiły problematykę odpowiedzialności za publikowanie fotek, filmów bez zgody osoby w nich występującej, a także rozważnego, internetowego kontaktu z osobą nieznajomą. Podkreślono, że prywatność w Internecie jest bardzo ważną kwestią i w sytuacji, gdy korzysta się z portali społecznościowych, należy zachować szczególną ostrożność. Zaapelowano tym samym o ustawianie profilu prywatnego i ograniczenia grona znajomych na portalach społecznościowych (do tych, z którymi się przyjaźnimy i znamy osobiście). Dla zilustrowania omawianych zagadnień zostały wyświetlone filmy edukacyjne.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej