O bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów.

Mając na względzie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, kontynuowana jest profilaktyka mundurowych. Miejska strażniczka z Zespołu Profilaktyki przeprowadziła w rejonie Grunwaldu działania informacyjne pod hasłem "świadomy pieszy i rowerzysta". Działania miały na celu uświadomienie pieszym i rowerzystom konieczności przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa. Pomimo wyraźnego i czytelnego oznakowania drogowego, często dochodzi do konfliktów pomiędzy rowerzystami i pieszymi, co może przyczynić się także do zagrożenia ich bezpieczeństwa. Funkcjonariuszka przypominała o konieczności stosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz apelowała o przestrzeganie i stosowanie się do obowiązujących obostrzeń w związku z COVID-19.

Każdy napotkany rowerzysta oraz pieszy otrzymał broszurę informacyjną, element odblaskowy, mapę rowerzysty.

MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej