Zespół profilaktyki

Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje. W związku z trwającym sezonem grzewczym, strażniczki miejskie przeprowadziły działania prewencyjno - informacyjne, skierowane do mieszkańców Poznania w rejonu Grunwaldu. Tematyka "niska emisja - duży problem" dotyczy poważnego problemu polskich miast i dużego zagrożenia, nie tylko dla ich mieszkańców. Napotkanym przechodniom sygnalizowano o groźnym zatruwaniu środowiska powodowanym beztroskim stosowaniem materiałów nieopałowych i spalaniem toksycznych odpadów, głównie w celach grzewczych. Zainteresowanym podczas rozmowy przekazano broszurki informacyjne o "niskiej emisji".

Monika, Agnieszka

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej