Niecodzienni goście...

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki wspólnie z przedstawicielką WORD-u ponownie odwiedziły najmłodszych pacjentów Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Podczas spotkania przybliżyły charakter swojej pracy oraz wskazały, jaką rolę pełni Straż Miejska Miasta Poznania na rzecz poznańskiej społeczności, a jaką rolę odgrywa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w zakresie działań na rzecz drogowego bezpieczeństwa, nie tylko egzaminując przyszłych kierowców. Wspólnie przypomniały przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów. Apelowały do dzieci o przestrzeganie obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa, o konieczności korzystania z fotelików, siedzisk. Utrwalały z dziećmi znajomość europejskiego numer telefonu alarmowego i zasad wzywania pomocy. Również wskazały na konieczność zachowania ostrożności w sieci i możliwych zagrożeniach w wirtualnym świecie.

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały drobne upominki, niektóre z nich przyczynią się do zwiększenia ich widoczności na drodze.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej