Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska spotkała się , również online, z dziećmi ze SP nr 77. Tematem zajęć było bezpieczne korzystanie z Internetu. Jednym z największych niebezpieczeństw, to cyberprzemoc, inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych - przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów. Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie, robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody i publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem, podszywanie się pod cudzą tożsamość w sieci. Złośliwy komentarz, nękanie niechcianymi wiadomościami, publikowanie treści, które mogłyby zostać odebrane jako kompromitujące, często funkcjonują w kategoriach niewinnego żartu. Bywa, że zaczyna się niewinnie, od wypowiedzi opatrzonej złośliwym, niesprawiedliwym komentarzem, a kończy się działaniami noszącymi znamiona prześladowania.

Funkcjonariuszka uświadamiała uczniom, aby nie byli obojętni wobec przypadków przemocy fizycznej, czy psychicznej. Będąc świadkiem zdarzenia, niezwłocznie powiadomili rodziców, nauczyciela, czy porozmawiali z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. W ten sposób, będą mogli pomóc koleżance/koledze, czujących się bezradnie.

Na koniec zajęć, jak zawsze, strażniczka przypomniała o restrykcjach sanitarnych związanych z COVID-19.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej