Alkohol pod chmurką

Zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dlatego amatorzy picia napojów alkoholowych pod chmurką muszą pamiętać, że taka degustacja nie w każdym miejscu jest zgodna z prawem.

Smmp - grafika artykułu
Smmp

Spożywanie napojów alkoholowych jest zabronione w miejscu publicznym można to jednak robić w miejscach przeznaczonych do ich spożycia na miejscu lub tam gdzie jest to dozwolone. Na pewno nie wolno spożywać alkoholu m.in na ulicy, w parku, przy miejskich fontannach, czy skwerach. Mamy dla Państwa garść zdjęć, które doskonale obrazują, gdzie alkoholu się nie spożywa.

Tylko w czerwcu strażnicy miejscy ukarali mandatami karnymi 119 osób za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, 12 osób pouczyli, a 6 wniosków skierowali do Sądu. Do ODON zostało odwiezionych 47 osób.

W pierwszym półroczu 2021 roku operatorzy monitoringu miejskiego przekazali do realizacji 1062 interwencje dot. spożywania alkoholu straży miejskiej lub policji.

sieci społecznościowe