Spokojniej w centrum

Ruszyły prace przy wprowadzaniu strefy uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku. Na czas prowadzonych robót uruchomiony został punkt informacyjny dla mieszkańców przy ul. Wodnej 13. Jest on czynny w każdy wtorek i piątek w godz. 11.00-13.00 oraz w środę w godz. 15.00-17.00.

Strefa uspokojonego ruchu - grafika artykułu
Strefa uspokojonego ruchu

W miejscu tym można zgłaszać uwagi co do prowadzonych w terenie działań, a także dowiedzieć się szczegółów na temat nowej organizacji ruchu.

- Celem wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu jest zwiększenie komfortu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa, wyeliminowanie tranzytu samochodowego przez centrum miasta, uwolnienie chodników od parkujących samochodów oraz zwiększenie przestrzeni dla pieszych. - mówi Agata Kaniewska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. - To również ograniczenie hałasu oraz emisji spalin tak bardzo oczekiwane przez mieszkańców Poznania. Strefy uspokojonego ruchu funkcjonują już w centrach wielu polskich i europejskich miast, najczęściej w dzielnicach pełnych zabytków architektury, w których ulice są wąskie i występuje wiele skrzyżowań.

Pierwszy etap prac to montaż nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Garbary/Wszystkich Świętych oraz likwidacja wyłączonej wcześniej sygnalizacji przy skrzyżowaniu ul. Podgórna/Szkolna i Podgórna/Wrocławska. Kolejny etap to porządkowanie parkowania na staromiejskich uliczkach poprzez wprowadzanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Wynika to głównie z konieczności dostosowania parkowania do wymogów prawa, czyli odsunięcie miejsc postojowych do 10 metrów od skrzyżowań i przejść dla pieszych. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami w ramach rekompensaty mieszkańcom zostaną udostępnione miejsca postojowe na parkingu na Chwaliszewie. W ciągu najbliższego miesiąca pierwsze 25, a na początku jesieni pozostałe 100. Zasady korzystania z obiektu zostaną podane na stronie ZDM w połowie czerwca. Jako ostatnie zostaną wprowadzone: zmiany kierunku ruchu, oznakowanie wprowadzające strefę zamieszkania oraz zakaz ruchu na wybranych ulicach.

Wprowadzanie nowego sposobu parkowania na wybranych ulicach odbywa się
tak, aby kierowcy korzystający z ulic wokół Starego Rynku wiedzieli, gdzie i w jaki sposób mogą zaparkować swoje pojazdy. Na 5 dni przez zmianą oznakowania umieszczane będą znaki informujące o zakazie parkowania wraz z podanym terminem obowiązywania zakazu. Znaki umieszczane są na wjeździe na daną ulicę. Dzięki tej informacji kierowcy dowiedzą się o planowanych w tym miejscu pracach. Puste miejsca postojowe objęte pracami są wygradzane, tak aby uniemożliwić parkowanie aut na czas prowadzonych prac malarskich. Stare oznakowanie poziome będzie usuwane, a nawierzchnia czyszczona. Uzupełnione będą również ubytki w spoinach pomiędzy kostką brukową.

Prace rozpoczęły się od ulic:  Za Bramką, Wszystkich Świętych, Koziej, Wodnej, Szewskiej, Dominikańskiej. W bieżącym tygodniu prace odbywać się będą dalsze prace na ul. Szewskiej, a także na ul. Stawnej, Żydowskiej, Woźnej, placu Bernardyńskim oraz na ulicy Wielkiej od ul. Garbary do ul. Szewskiej.

W kolejnych tygodniach czerwca odnowienie i zmiana oznakowania planowane są na ulicach: Szkolnej, Franciszkańskiej, Górze Przemysła, Al. Marcinkowskiego, 23 Lutego, Masztalarskiej, Wronieckiej. Na Placu Międzymoście nastąpi zamiana miejsc postojowych dla samochodów na miejsca postojowe dla autokarów turystycznych. Zmiany te obowiązywać będą od lipca.

- Na ulicy Chwaliszewo, przy ul. Mostowej, powstanie także nowe przejście dla pieszych. Było to jednym z ważniejszych postulatów okolicznych mieszkańców. - dodaje Kaniewska. - W wyniku ustaleń z Radą Osiedla Stare Miasto postanowiono wprowadzić zieleń i małą architekturę w czterech lokalizacjach: ul. 23 Lutego (przy pl. Wielkopolskim), ul. Wrocławska, ul. Masztalarska oraz Al. Marcinkowskiego przy ul. 23 lutego. Te prace powinny rozpocząć się jesienią.

Od połowy lipca na ul. Paderewskiego, Zamkowej i Szkolnej będzie obowiązywał zakaz ruchu. ZDM w najbliższym czasie ogłosi zasady wjazdu na te ulice.

Szczegółowy harmonogram prac na poszczególnych ulicach dostępny jest na stronie www.zdm.poznan.pl/informacje.php. Harmonogram będzie systematycznie aktualizowany i na początku każdego tygodnia publikowany na stronie zdm.poznan.pl.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe