Zespół profilaktyki

Strażnicy i policjanci odwiedzili uczniów w Szkole Podstawowej nr 67 w ramach kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym "Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło brzmi "Szkoda ciebie na takie patoklimaty".

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy, nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Jego celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej