Zespół profilaktyki

Spotykamy się z młodzieżą, by chronić ją przed zgubnymi skutkami dopalaczy, które są istotnym zagrożeniem społecznym, również w aspekcie prawnym.

W ciągu ostatnich lat, w "narkotykowym świecie" doszło do wielu zmian. Rozprzestrzenia się epidemia dopalaczy. Dopalacze, to potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez "Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii". Ich zażywanie ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego "efektu narkotycznego".

Miejscy strażnicy wraz z funkcjonariuszami KP Poznań-Nowe Miasto odwiedzili uczniów w Szkole Podstawowej nr 64.. W trakcie zajęć skorzystano z prezentacji multimedialnej, informującej o szkodliwości sięgania po te specyfiki, wręcz wyniszczającym ich działaniu na organizm człowieka. Spotkania miały na celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji zażywania tych środków oraz wskazanie sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej