Mundurowi u uczniów

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań-Jeżyce i Zespołu Profilaktyki SMMP odwiedzili młodszych uczniów w SP nr 1. Podczas spotkania przypomniano dzieciom o zasadach bezpieczeństwa dotyczących pieszych i rowerzystów, w tym o obowiązku zapewnienia widoczności na drodze po zmroku.

Bardzo istotnym tematem poruszanym w śród uczniów, było przypomnienie o konieczności przestrzegania postanowień szkolnego regulaminu. Dzieci przypomniały o obowiązkach każdego ucznia, w tym również o obowiązku systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. Rozmawiano o rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy, a także o podporządkowywaniu się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i zaleceniom Samorządu Uczniowskiego. Wskazano na okazywanie szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Wspomniano również o koniecznej dbałości o swoje zdrowie, bezpieczeństwo własne i kolegów, a w szczególności przeciwstawiania się przejawom agresji i przemocy oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym.

ACD

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej