Zespół profilaktyki

Dziecko w kontakcie z osobą nieznajomą winno zachować ostrożność. Obowiązuje zasada ograniczonego zaufania w sytuacjach, gdy nadzór opiekuna jest bardzo ograniczony lub nie ma go w cale. Sytuacji, jakich dziecko może doświadczyć, a są one potencjalnie niebezpieczne, jest wiele. Ktoś częstuje słodyczami, zachęca do zobaczenia czegoś ciekawego, czy nawet prosi o nieokreśloną pomoc.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i KP Poznań-Nowe Miasto w Szkole Podstawowej nr 19 podjęli tą tematykę, aby uczniowie mogli dowiedzieć się kiedy mogą rozmawiać z osoba nieznajomą, a kiedy nie należy podejmować rozmowy. Ważne również, by wiedziały, że nie wolno oddalać się z nieznajomym, a także, by potrafiły zdecydowanie powiedzieć NIE. Trudno tak postąpić, sprzeciwić się dorosłemu, gdy rodzic będąc przecież osobą dorosłą, wymaga posłuszeństwa. Dlatego, tego typu spotkania w szkołach, poprzez przekazywane uczniom informacje, dają pewną wskazówkę, jak powinni reagować w sytuacjach zagrożenia. Temat niewątpliwie trudny, bo przecież paradoksalnie, to właśnie nieznajomy może okazać się dla dziecka wybawcą w trudnej sytuacji. Trzeba o tym rozmawiać, także w szkole, a przede wszystkim w domu.

PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej