Mówimy NIE! w kontaktach z obcymi

W Szkole Podstawowej nr 5, miejskie strażniczki z Zespołu Profilaktyki uczestniczyły w zajęciach online z uczniami klas IV i V. Zajęcia edukacyjno - profilaktyczne dotyczyły prawidłowych/bezpiecznych zachowań w kontakcie z nieznajomym osobami. Podczas prelekcji, dzieci poznały zasady zachowania się w stosunku do nieznanych osób. Przy pomocy plansz poglądowych, które przedstawiają sytuacje i okoliczności mogące towarzyszyć uprowadzeniu dziecka lub innym zagrożeniom jego bezpieczeństwa, funkcjonariuszki wyjaśniały - instruując, jak należałoby się zachować, aby przeciwdziałać niebezpieczeństwu. Zwracały uwagę na to, by nie przyjmować prezentów, słodyczy od nieznajomych, aby nie wsiadać do nieznanego samochodu, nie otwierać drzwi do mieszkania osobom nieznajomym - tłumaczyły, jak postąpić, gdy do drzwi puka np. listonosz, kurier, policjant, czy miejski strażnik. Strażniczki przestrzegały przed nawiązywaniem znajomości przez Internet. Podczas zajęć dzieci wykazały się znaczącym zaangażowaniem. Opowiadały o własnych doświadczeniach, z wnioskami komentowały prezentowane plansze, aktywnie uczestniczyły w dyskusji towarzyszącej zajęciom.

JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej