Zespół profilaktyki

Ważnym zagadnieniem dotyczącym każdych wakacji, jest bezpieczeństwo podczas rozmaitych zajęć podejmowanych przez nieletnich, korzystających z wolnego czasu. W ramach akcji "Bezpieczne wakacje letnie 2020", na spotkania z uczestnikami półkolonii zapraszani są funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania, dla których bezpieczeństwo najmłodszych to priorytet.

Strażniczki odwiedziły Młodzieżowy Dom Kultury nr 2. Uczestnikom półkolonii przypomniały najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w trakcie letniego wypoczynku. Przypomniały o koniecznej rozwadze i przestrzeganiu zasad dotyczących poruszania się po drogach oraz podczas korzystania ze środków publicznego transportu. Wytłumaczyły również zasadność stosowania elementów odblaskowych dla zwiększenia widoczności pieszych po zmroku. Zwrócono uwagę uczestników półkolonii na rozważne korzystanie z atrakcji na akwenach, kąpieliskach. Przypomniano, że większość utonięć i podtopień jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych i niebezpiecznych. Nad wodą zawsze trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. To zapewni nam bezpieczeństwo. Wspólnie przypomniano numery telefonów alarmowych i zasady wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia. Strażniczki wskazały także na zagrożenia płynące ze świata nieprzyjaznych ludzi oraz sposoby ich uniknięcia. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały okolicznościowe przypinki "bezpieczne dziecko".

MS, ACD

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej