Zespół profilaktyki

Kolejne spotkania z młodszymi i starszymi, korzystającymi w wolnym czasie z oferty "Lata na Targach". Wśród wielu stoisk oferujących profilaktykę zdrowotną, gry i zabawy sportowe, informacje o ciekawych miejscach w Poznaniu, "funkcjonuje" również stoisko Straży Miejskiej Miasta Poznania. Strażnicy z Zespołu Profilaktyki w różnej formie starają się przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych, koniecznej troski o własne bezpieczeństwo osób dorosłych, dbałości o otaczające środowisko, czy też o porządek w najbliższym otoczeniu, np. przez opiekunów piesków. Były gry, malowanki dla młodszych, a dorośli mieli możliwość uzyskania informacji w zakresie kompetencji strażników, podejmowanych działań w zakresie porządku w publicznej przestrzeni, a także miejskich jednostek działających na rzecz seniorów. Zainteresowani zaopatrzyli się w "poznańskie pudełko życia", podręczną apteczkę pierwszej pomocy, czy też broszurę "o bezpieczeństwie" zawierającą wiele cennych informacji, nie tylko pomocowych.

strażnicy Zespołu Profilaktyki SMMP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej