Zespół profilaktyki

W czwartkowe przedpołudnie, w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Poznania odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Dzieci mówią NIE w kontakcie z obcymi" realizowanego przez strażników Zespołu Profilaktyki w szkołach podstawowych, który został zwieńczony konkursem plastycznym.

Uczniów klas I-III uczestniczących w zajęciach zaproszono do udziału w konkursie, którego zasadniczym celem było przedstawienie przez autorów prac, najważniejszych dla ich bezpieczeństwa, zasad postępowania w kontaktach z osobami nieznanymi. Do konkursu przystąpili uczniowie 9 poznańskich szkół podstawowych nadsyłając prace wykonane w różnych technikach, przestrzennych nie wykluczając.

Komendant SMMP zwracając się do uczestników spotkania, podkreślił konieczność działań dorosłych na rzecz bezpieczeństwa dzieci w każdej sytuacji, a dzieciom zalecał rozwagę i ostrożność. Natomiast inspektor Wartuś przypomniał o bezpiecznych zachowaniach, koniecznej rozwadze w różnych sytuacjach.

W kolejności podsumowano wyniki konkursu i wręczono uczestnikom okolicznościowe dyplomy oraz zestawy pamiątkowych upominków. Niepewne miny na twarzach trojga dzieci, świadczyć mogły o pominięciu ich przez organizatorów. Chwile niepokoju..i wszystko jasne, to autorzy wyróżnionych prac, których kolejno nagrodził Komendant SMMP.

Pobyt w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Poznania był okazją do wizyty u dyżurujących strażników na stanowisku kierowania patrolami w terenie. Spotkanie zakończono zaproszeniem do kolejnego konkursu i wspólnym, rodzinnym zdjęciem.

strażnicy Zespołu Profilaktyki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej