Zespół profilaktyki

Policja i Straż Miejska w czasie roku szkolnego uczestniczą w wielu spotkaniach w szkołach i przedszkolach, aby dzieci poznawały bezpieczne zachowania w różnorodnych zakresach.

Tym razem, spotkanie odbyło się w okresie wakacyjnym i w Komisariacie Policji Poznań-Nowe Miasto. Z wizytą przybyli koloniści z Domu Kultury "Polan Sto" Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedla Młodych".

Wspólnie z policjantkami opowiedziałyśmy gościom o swojej pracy, jaką wykonujemy na co dzień. Dzieci mogły również obejrzeć sprzęt policyjny, czy zwiedzić policyjną siedzibę.

Nie lada atrakcją była możliwość obejrzenia wielu miejsc w mieście na ekranach Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania, obsługiwanych przez pracowników Straży Miejskiej w policyjnych komisariatach. Monitoring stanowi narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń, również sprawców, już w momencie ich popełniania oraz jest skutecznym narzędziem prewencyjnym.

Przyczynia się do:

* wzrostu poczucia bezpieczeństwa

* wsparcia działań prewencyjnych

* przeciwdziałania aktom wandalizmu

* zmniejszenie przestępczości

* umożliwia zabezpieczenie materiałów dowodowych w sprawach przestępstw i wykroczeń

* umożliwia kontrolowanie ruchu ulicznego

Jednakże tematem wiodącym spotkania były "bezpieczne wakacje". Staraliśmy się przekazać dzieciom informacje, jak reagować w sytuacjach zagrożeń, do kogo zwrócić się o pomoc - nad jeziorem, morzem, czy w górach, podczas wycieczek rowerowych, pieszych wędrówek lub niepożądanych spotkań.

ISz

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej