Zespół profilaktyki

Miejskie strażniczki przeprowadziły zajęcia profilaktyczne w Przedszkolu nr 20 dotyczące codziennego bezpieczeństwa. Na początku spotkania omówiły specyfikę swej pracy oraz zaprezentowały charakterystyczne elementy umundurowania, a także służbowego wyposażenia. Następnie przedszkolaki dowiedziały się, jak bezpiecznie powinien zachowywać się pieszy w ruchu drogowym i jak ważne są elementy odblaskowe. Ponadto wszyscy przećwiczyli obronne pozycje "żółwik" i "posąg", które należy przybrać, gdy zaatakuje agresywny pies. Strażniczki przypominały o zasadzie ograniczonego zaufania w kontakcie z osobą nieznajomą. Była też okazja do omówienia możliwości pomocy w "trudnych" sytuacjach, przypomniano również numery alarmowe. Na podsumowanie zajęć, uczestnicy otrzymali drobne upominki.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej