Każdy zna swoje prawa i obowiązki

Strażniczka z Zespołu Profilaktyki spotkała się z uczniami w SP nr 77. Podczas spotkania rozmawiano o ich prawach, ale także i o obowiązkach. Dzieci mają specjalne uprawnienia przyznane przez prawo, które mają zapewnić odpowiednie warunki do życia. Strażniczka opowiedziała dzieciom, jakie są normy i zasady społeczne, czyli także o obowiązkach każdego dziecka. Również uczniowie opowiedzieli, jakie zasady obowiązują w szkole, aby każdy z nich czuł się bezpiecznie i przychodził z przyjemnością. Zawsze bawimy się zgodnie, pomagamy sobie nawzajem, szanujemy siebie i innych, słuchamy poleceń dorosłych, dbamy o mienie, szanujemy pracę kolegów i innych osób. Żaden uczeń nigdy nie powinien: wyrządzać krzywdy innym dzieciom, wyśmiewać się z innych dzieci, przezywać koleżanek i kolegów, przeszkadzać innym w nauce, zabawie, wywoływać niepokój krzykiem, hałasem.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej