Zespół profilaktyki

Jest takie miejsce, gdy o nim myśląc, w każdym z nas budzą się refleksje. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowi młodzi ludzie i pomocnicy św. Mikołaja. Strażniczki miejskie z Zespołu Profilaktyki, tradycyjnie przed Mikołajkami, połączyły się online z pacjentami Szpitala Dziecięcego  im. Bolesława Krysiewicza oraz Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera. W zakresie drogowego bezpieczeństwa - omówiono znaczenie znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Wyjaśniono, jak ważnym dla bezpieczeństwa pieszych jest noszenie elementów odblaskowych. Utrwalono ogólnoeuropejski numer telefonu alarmowego i zasady wzywania pomocy. Także apelowano o zachowanie ostrożności podczas korzystania z Internetu. Wyświetlono filmy ukazujące omawiane problemy, a także wskazano na możliwości uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach. Wielokrotnie akcentowano konieczność przestrzegania zasady ograniczonego zaufania do nowo poznawanych osób. Nie zawsze należy mieć mnóstwo wirtualnych "znajomych" (niepoznanych osobiście), np. w grach, czy na portalach społecznościowych. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze, były ciekawe pytania i wyczerpujące odpowiedzi.

Na zakończenie spotkań życzono najważniejszego - szybkiego powrotu do zdrowia!

Natomiast pomocnicy św. Mikołaja, zgodnie z tradycją, obdarują dzieci upominkami. Prezenty ze zbiórki przedświątecznej "Zbieramy, bo warto", zorganizowanej przez strażników Zespołu Profilaktyki, zostaną przekazane dla potrzeb świetlic wymienionych szpitali.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej